More Website Templates at TemplateMonster.com!

Twoje Elektroniczne Konto

 • Konto Użytkownika
  Przeglądanie informacji wymagającej uwierzytelnienia – informacje, ważne z punktu widzenia mieszkańców miasta, dane na temat relacji finansowych obywatela z urzędem w zakresie podatków czy też szersza informacja o stanie spraw i złożonych dokumentach.
 • Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczej
  Poprzez zakładkę „Rejestr przedsiębiorców”, użytkownik ma dostęp do nowego systemu, w którym znajdzie szereg informacji na temat "Ewidencji Działalności Gospodarczej”.
 • Katalog Usług
  Dostęp do formularzy i dokumentów elektronicznych – umożliwia to pobieranie dokumentów w postaci elektronicznej do skrzynki podawczej urzędu oraz – w drugą stronę – wysyłkę dokumentów do skrzynek umieszczonych na platformach e-usług publicznych
 • Aktualny budżet
  Przeglądanie informacji publicznej z danych strukturalnych przechowywanych wewnątrz urzędu – tu można zapoznać się z takimi informacjami, jak m.in. dane budżetowe.